ΛΙΑΚΑΤΑΣ

Αποθήκες ζωοτροφών

Αποθήκες ζωοτροφών 500 τετραγωνικών στις οποίες αποθηκεύονται τριφύλλια, σανοβρώμη, βίκος, καλαμπόκι κριθάρι,πίτουρο,άχυρο,ισορροπιστής. Για την καλή διατροφή των ζώων ως αποτέλεσμα τη καλύτερη ποιοτική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.

ΛΙΑΚΑΤΑΣ