Αποθήκες ζωοτροφών

Αποθήκες ζωοτροφών 500 τετραγωνικών στις οποίες αποθηκεύονται τριφύλλια, σανοβρώμη, βίκος, καλαμπόκι κριθάρι,πίτουρο,άχυρο,ισορροπιστής. Για την καλή διατροφή των ζώων ως αποτέλεσμα τη καλύτερη ποιοτική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.