ΛΙΑΚΑΤΑΣ

Αυτοκίνητα

Πρόσφατα η μονάδα προέβη σε αγορά δύο αυτοκινήτων ψυγείων για τη πώληση νωπών κρεάτων αμνοεριφίων.

Προχωράμε μόνοι μας την πώληση των αρνιών και των κατσικών κρέατος για τη έχουμε παρατηρήσει μαζί τα δικά μας προϊόντα βαφτίζουν οι έμποροι εισαγόμενα αρνιά και κατσίκια από Ρουμανία και Βουλγαρία για Ελληνικά.

ΛΙΑΚΑΤΑΣ