ΛΙΑΚΑΤΑΣ

Κατσίκια

Η μονάδα διαθέτει πέρα από τα χίλια πρόβατα και εκατόν πενήντα κατσίκια.

Για φτιάξουμε φέτα παραδοσιακή η αναλογία γάλακτος πρέπει να είναι 70% πρόβειο και 30% γίδινο, με την προοπτική όταν η μονάδα αρχίσει να παράγει φέτα να έχει τις αντίστοιχες ποσότητες γάλακτος.

ΛΙΑΚΑΤΑΣ